FotoDigital

0948 332 332 
len SMS/Whatsapp 

fotodigital

Digitálna fotografia - fakty dnešnej doby

Ako sme si už všetci stihli všimnúť, žijeme v digitálnej dobe.
Toky informácií na internete, telefónovanie, hudba, obraz. Vačšina z toho prichádza k nám najčastejšie v digitálnej podobe, alebo je touto technológiou vytváraná. Žijeme rýchlo a tento náš spôsob sa premieta aj do prostriedkov, ktorými si pomáhame žiť.
Jedno podmieňuje druhé. Sú tu a my sa s nimi učíme žiť. Ideálne ak nám slúžia tak, ako potrebujeme.
Ktosi kdesi povedal : "Je to o novej gramotnosti". Skúsme teda byť radšej gramotní.
Porovnávať klasickú a digitálnu fotografiu je veľmi ťažké, pretože obe súvisia s niečim iným. Kým v klasickej ide skôr o presnosť zachytenia a vyjadrenia toho, čo vidíme, v digitálnej ide viac o rýchlosť a možnosti ďalšieho spracovania.
Odpadá nám veľa medzistupňov ako : množstvo štúdia a pokazeného materiálu, vyvolávanie filmu, kontakty a zväčšovanie zvolených fotografií. K dispozícii máme okamžite materiál, ktorý si sami podľa našich schopností ovládať počítačové programy k tomu určené, spracujeme tak, ako potrebujeme. Vyhodíme, čo sa nám nehodí, vylepšíme, čo sa dá, prípadne si vymyslíme úplne novú realitu, keď už tú jestvujúcu nemáme radi, alebo nám pre niečo iné nevyhovuje.
Môže slúžiť ako zdroj zábavy bez hlbších významov a kontextov, rovnako ako môže vytvárať manipuláciou nové významy v bežne vnímanej realite.
Digitálna technika zrovnoprávňuje bytostných fotografov s ľuďmi, ktorí si chcú fotiť len tak sami pre seba a vlastnú radosť. Už je vlastne jedno, kto vie a nevie fotiť. Ide len o to, kto vie s vecami v konečnom spracovaní lepšie zachádzať. A keď že ide o kanál digitálny, ktorým to bude ďalej do sveta tiecť, výhoda je jednoznačne na strane ľudí, ktorí sa digitalizácií nebránia. Samozrejme, toto zjednodušenie nie je také čiernobiele, ako by sa mohlo zdať. Sú tu aj iné možnosti: že po digitálnej fotografii siahne profesionálny fotograf a ušetri si čas ďalším upravovaním, a skôr sa venuje kreatívnym možnostiam nového média. Alebo jednoducho použije digitálnu časť produkcie až po nafotení na film. Akýsi kompromis, ktorý sa zatiaľ pri súčasnom stave technologických možností javí ako ideálne riešenie.
Nuž, nech robíme, čo robíme, digitalizácia nás neminie a zatvárať si pred ňou oči, znamená strácať čas.

Marian Vlašič - fotograf / kamarát a môj učiteľ fotografie /

Článok bol napísaný cca v roku 2007 v rozmachu digitálnej fotografie.

Marian Vlasic