Digitálna fotografia

Digitálna fotografia, fakty dnešnej doby...

Ako sme si už všetci stihli všimnúť, žijeme v digitálnej dobe. Toky informácií na internete, telefonovanie, hudba, obraz. Vačšina z toho prichádza k nám najčastejšie v digitálnej podobe, alebo je touto technológiou vytváraná. Žijeme rýchlo a tento náš spôsob sa premieta aj do prostriedkov, ktorými si pomáhame žiť. Jedno podmieňuje druhé. Sú tu a my sa s nimi učíme žiť. Ideálne ak nám slúžia tak, ako potrebujeme. Ktosi kdesi povedal : je to o novej gramotnosti. Skúsme teda byť radšej gramotní.
Porovnávať klasickú a digitálnu fotografiu je veľmi ťažké, pretože obe súvisia s niečim iným. Kým v klasickej ide skôr o presnosť zachytenia a vyjadrenia toho, čo vidíme, v digitálnej ide viac o rýchlosť a možnosti ďalšieho spracovania. Odpadá nám veľa medzistupňov ako : množstvo štúdia a pokazeného materiálu, vyvolávanie filmu, kontakty a zväčšovanie zvolených fotografií.
K dispozícii máme okamžite materiál, ktorý si sami podľa našich schopností ovládať počítačové programy k tomu určené, spracujeme tak, ako potrebujeme. Vyhodíme, čo sa nám nehodí, vylepšíme, čo sa dá, prípadne si vymyslíme úplne novú realitu, keď už tu jestvujúcu nemáme radi, alebo nám pre niečo iné nevyhovuje.
Digitálna fotografia viac súvisí zo zábavou, zabávanim sa na zmenách, ktoré môžeme v plnom pohodlí vytvárať a ovládať. Digitálna technika zrovnoprávňuje bytostných fotografov s ľuďmi, ktorí si chcú fotiť len tak sami pre seba a vlastnú radosť. Už je vlastne jedno, kto vie a nevie fotografovať. Ide len o to, kto vie s vecami v konečnom spracovaní lepšie zachádzať. A keď že ide o kanál digitálny, ktorým to bude ďalej do sveta tiecť, výhoda je jednoznačne na strane ľudí, ktorí sa digitalizácií nebránia.
Samozrejme, toto zjednodušenie nie je také čiernobiele, ako by sa mohlo zdať. Sú tu aj iné možnosti: že po digitálnej fotografii siahne profesionálny fotograf a ušetri si čas ďalším upravovaním, a skôr sa venuje kreatívnym možnostiam nového média.
Alebo jednoducho použije digitálnu časť produkcie až po nafotení na film. Akýsi kompromis, ktorí sa zatiaľ pri súčasnom stave technologických možností javí ako ideálne riešenie.
Nuž, nech robíme, čo robíme, digitalizácia nás neminie a zatvárať si pred ňou oči znamená strácať čas.
 

 

Marian Vlasic - fotograf