FotoDigital

0948 332 332
len SMS/Whatsapp

Juraj Bezák

Moje začiatky na Kolibe v Bratislave

Okolo roku 1981 som chodil do fotografického krúžku na Kolibu. Chodili sme fotiť hlavne do lesa okolo Koliby. Mali sme čiernu komoru, kde sme vyvolávali filmy a fotografie. V kinosále v Rači, kde som býval, som bol aj odmenený " ordénom" odznakom fotografa :-)).

Ja na Kolibe v Bratislave okolo roku 1981, keď som mal 11 rokov.

My beginnings at Koliba in Bratislava

Around 1981 I went to a photography circle at Koliba. We used to go to take pictures mainly in the forest around Koliba. We had a black chamber where we developed films and photographs. In the cinema hall in Rača, where I lived, I was also rewarded with an "ordénom" photographer's badge :-)).

Me in Koliba in Bratislava around 1981, when I was 11 years old.